Badania mózgu ważki pozwolą projektować lepsze pociski

Inżynierowie wymyślając projekty nowych broni, często sięgają po inspirację do świata zwierząt lub insektów, badając ich naturalne zdolności, a następnie wykorzystując we własnych projektach.

Naukowcy z Howard Hughes Medical Institute and Duke University, którzy starają się odkryć, dlaczego ewolucja kształtuje mózg w taki sposób, by mechanicznie wykonywał czasem bardzo złożone zadania. Rozpoczęli więc studiowanie mózgów ważki podczas lotu, by dowiedzieć się w jaki sposób te małe insekty, w ciągu ułamka sekundy potrafią wprowadzać poprawki do swego lotu.

Dlatego też przeprowadzili badania, wyposażając ważki w mikroskopijne komputery, które rejestrują i przesyłają elektryczną aktywność ich mózgów. Małe plecaki ważą około 40 mg, czyli jakieś 10 % ogólnej wagi ciała owada, a są zasilane dzięki antenom zbierającym energię z fal radiowych.

Specjalnie do testów zaprojektowano całe środowisko z niewielkim stawem oraz odpowiednią kolorystyką przypominającą łąkę, a także dostarczono muszki owocowe w charakterze łatwych posiłków. Dzięki temu dowiedziano się, że neurony kontrolujące organ wzroku są fizycznie połączone z tymi, które odpowiadają za ruch skrzydeł. Krótko mówiąc oko jest na stałe połączone ze skrzydłem, co wyjaśnia niesamowitą dokładność lotu ważki i zdolność zmieniania kierunku w ułamku sekundy.

Niestety pełne zrozumienie działania tego procesu nie jest już takie proste, choć jeśli naukowcom udałoby się tego dokonać, zapewniłby to wiele korzyści, pozwalając m.in. na projektowanie lepszych mechanizmów kontroli lotów samolotów, a także precyzyjnie manewrujących rakiet.

Źródło: Ieeexplore.ieee.org

You may also like...