Lokalizator Galaxy Smart Tag tylko z Bluetooth?

Najnowsze dokumenty sugerują, że najnowsze lokalizatory Samsung Galaxy Smart Tag mogą korzystać tylko z Bluetooth. To poważnie ograniczy ich funkcjonalność. Samsung nie chce być...