Facebook przestaje pobłażać małoletnim użytkownikom

Facebook zamierza znacznie aktywniej walczyć młodocianymi zakładającymi konta na portalu mimo braku skończonych 13 lat. Firma będzie je znacznie częściej blokować.

Choć do założenia konta na Facebooku trzeba mieć ukończone 13 lat, to i tak zakładają je osoby, które nie spełniają tego wymogu. Portal dotychczas traktował je ulgowo. I wprawdzie zawieszał konta jeśli stwierdzono, że użytkownik nie ma 13 lat, ale nie kładziono na to dużego nacisku.

Wkrótce się to zmieni, gdyż Facebook wydał nowe wytyczne dla pracowników oceniających konta, by szczególnie skupili się na wyszukiwaniu kont należących do młodocianych. Ich działania będą wspierane przez użytkowników zgłaszających takie konta, a następnie pracownicy zajmą się ich dokładnym sprawdzeniem.

Gdy pojawi się podejrzenie, że założyła je osoba poniżej 13 roku życia, wówczas konto zostanie zawieszone, dopóki użytkownik nie zweryfikuje swego wieku. Jeśli uda się potwierdzić, że spełnia regulamin, wówczas konto zostanie odblokowane i użytkownik będzie mógł nadal z niego korzystać.

Facebook

Źródło: Fb.com

You may also like...