Sztuczna siatkówka przywróci wzrok niewidomym

Jest nadzieja, że osoby niewidome, będą ponownie mogły widzieć. Amerykańska Federalna Komisja Leków, zatwierdziła właśnie technologię sztucznej siatkówki, dzięki której da się częściowo przywrócić wzrok.

Technologia umożliwi przywrócenie częściowego widzenia ludziom z określonym rodzajem ślepoty. Nie będzie to pełne odzyskanie wzroku, lecz powinno udać się poprawić go na tyle, by można było rozpoznawać przejścia dla pieszych, ludzi, samochody, a nawet większe litery oraz cyfry.Sztuczna soczewka składa się z szeregu elektrod implantowanych w oko pacjenta. Następnie pacjent zostaje wyposażony w specjalne okulary zintegrowane z wideo kamerą oraz przenośnym procesorem obrazu. Cały system nazywa się Argus II i pozwala sygnałowi wizualnemu, omijać uszkodzoną część siatkówki, przekazując bezpośrednio do mózgu.

Należy jednak wyjaśnić, że opracowany przez firmę Second Site Medical Products Argus II nie umożliwia osobom ślepym widzenia w taki sposób, jak czyni to osoba zdrowa. Pozwala jedynie widzieć kontury obiektów, a największą efektywność uzyskuje się w przypadku dużego kontrastu pomiędzy jasną i ciemną strefą.

Szacuje się, że mniej więcej 10-15 tysięcy Amerykanów może zostać zakwalifikowanych do wyposażenia ich w system Argus II. By otrzymać technologię, należy mieć ponad 25 lat oraz nie być niewidomym od urodzenia. Sam system kosztuje 150,000 dolarów, nie licząc oczywiście kosztów operacji oraz rehabilitacji, więc na razie nie wiadomo, czy ubezpieczalnie pokryją wszystkie koszty.

Źródło: Nytimes.com

You may also like...