Czy naukowcy będą w stanie przewidzieć przestępstwa?

Jeśli oglądaliście Raport Mniejszości, to wiecie zapewne, że dzięki technologii możliwe było przewidzenie popełnionego przestępstwa jeszcze na etapie jego planowania. Niewykluczone, że ten pomysł scenarzystów, uda się przenieść do prawdziwego świata.

Naukowcy z Mind Research Network z Albuquerque w Nowym Meksyku, opublikowali wyniki badań opisujące możliwość określenia czy skazany przestępca po odbyciu kary, nadal będzie popełniał przestępstwa. Wyniki opierały się na badaniach, podczas których przez ostatnie cztery lata obserwowano zachowania grupy byłych skazańców.Korzystając z magnetycznego rezonansu badano elementy ich mózgu, a ściślej mówiąc przednie płaty korowe (ACC) odpowiedzialne za podejmowanie decyzji oraz kontrolowanie impulsywności. Naukowcy byli w stanie połączyć niską aktywność ACC ze zwiększonym prawdopodobieństwem przyszłych zachowań kryminalnych.

Z badań wynikało, że byli skazańcy, u których zauważono niską aktywność ACC, mieli o 2,6 punktu wyższy wskaźnik ponownego aresztowania związanego z wszelkimi formami przestępczości oraz o 4,6 punktu wyższy wskaźnik związany ze wszelkimi zachowaniami nie związanymi z przestępczością.

Neurolodzy uczestniczący w badaniu, ostrożnie podchodzą jednak do jego wyników twierdząc, że są jeszcze dalekie od ostatecznych i mogą minąć lata, zanim takie dane staną się użyteczne.

Źródło: Nature.com

You may also like...