Empa pobiło rekord sprawności elastycznych ogniw słonecznych

Naukowcom z Empa udało się pobić rekord sprawności elastycznych ogniw słonecznych. Wynosi on aż 21,4 procent dla ogniw umieszczonych na polimerowym filmie.

Ogniwa słoneczne są jednym ze sposobów produkcji zielonej energii elektrycznej, jednak mało efektywnym. Panele wymagają bowiem sporo powierzchni zajmując cenne tereny, które można by wykorzystać w lepszy sposób. Naukowcom udało się jednak opracować elastyczne ogniwa, które otwierają zupełnie nowe możliwości. Można bowiem pokrywać nimi różne powierzchnie, zmieniając w elektrownie produkujące prąd.

Problem w tym, że obecnie sprawność takich ogniw słonecznych jest bardzo niska, ale naukowcy nieustannie pracują nad jej podniesieniem. Spory sukces na tym polu odnieśli inżynierowie z Empa, którzy pobili rekord wydajności elastycznych ogniw. Ustanowiony przez nich rekord wynosi 21,4 procent dla ogniw umieszczonych na polimerowym filmie.

Niezależne pomiary przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera ds. Systemów Energii Słonecznej IS, potwierdziły 21,4 proc. sprawności, która zbliża się do sprawności nieelastycznych ogniw. Obecnie rekord wydajności dla ogniw wykonanych z krzemu krystalicznego wynosi 26,7%.

Ten typ ogniwa słonecznego ma szczególne zastosowania. Pozwala bowiem projektować paneli słoneczne do zastosowania na dachach budynków, a także dla urządzeń mobilnych i pojazdów.

Elastyczne ogniwa słoneczne wytwarza się na folii polimerowej. Stosuje się niskotemperaturowe współparowanie w celu wyhodowania cienkowarstwowego półprzewodnika Cu(In,Ga)Se2 odpowiedzialnego za pochłanianie światła.

Badacze biorący udział w projekcie pracowali nad optymalizacją warstw i domieszek alkalicznych, aby osiągnąć poprawę wydajności. Zbadali również wpływ połączonej ekspozycji na ciepło i światło. Dzięki temu udało im się odkryć wzrost wydajności fotowoltaicznej, który pozostawał stabilny nawet po kilku miesiącach.

ogniw słonecznych

Źródło

You may also like...