Tagged: ekologiczna energia

Dania stawia na energię wiatrową

W naszym kraju energia wytwarzana z wiatraków to prawdziwy problem, ponieważ jest dużo droższa, niż prąd z elektrowni węglowych, co oczywiście przynosi wiele szkody...

Wiatrak dla farm wiatrowych…bez łopat

Największym problemem w farmach wiatrowych są…wiatraki. Wirujące łopaty nie tylko zabijają ptaki, lecz także generują infradźwięki szkodliwe dla organizmów żywych. A gdyby tak pozbawić...

Belgia buduje wyspę-akumulator

Największym problemem podczas produkcji energii elektrycznej z wiatru, jest jej magazynowanie. Belgowie chcą ten problem rozwiązać poprzez specjalną wyspę.