To koniec pornografii w sieci?

W przyszły wtorek Parlament Europejski będzie głosował nad wycofaniem wszelkich form pornografii. Erotyczne filmy i zdjęcia mogą całkowicie zniknąć z sieci.

Richard Falkvinge, założyciel Szwedzkiej Partii Piratów i zagorzały obrońca wolności słowa, poinformował na swojej stronie internetowej, że już w przyszły wtorek Parlament Europejski zagłosuje nad projektem rezolucji w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci.Jednym z efektów ma być zablokowanie rozmaitych form pornografii w mediach, na terenie całej Unii Europejskiej. We wspomnianym projekcie czytamy:

“(…) mając na uwadze, że nowy status kulturalny pornografii ma największy wpływ na młode kobiety i młodych mężczyzn; mając na uwadze, że rozpowszechnianie pornografii, czyli obecny proces kulturowy, w ramach którego pornografia przedostaje się do naszego życia codziennego jako coraz powszechniej akceptowany, często idealizowany element kultury, występuje szczególnie wyraziście w kulturze młodzieżowej: począwszy od programów telewizyjnych i czasopism dla młodzieży, a skończywszy na muzyce i reklamach skierowanych do ludzi młodych; (…)”

Mówić krótko i wprost, Parlament Europejski dąży m.in. do wyeliminowania wszelkich form dystrybucji pornografii z mediów: internetu, telewizji, prasy i gier komputerowych. W działania mają zostać zaangażowani dostawcy internetu. W punkcie 14. rezolucji czytamy:

“(…) podkreśla, że polityka eliminacji stereotypów obecnych w środkach masowego przekazu musi koniecznie obejmować działania w środowisku cyfrowym; uważa, że w tym celu niezbędne jest uruchomienie skoordynowanych na poziomie europejskim działań w celu rozwinięcia prawdziwej kultury równości w internecie; zwraca się do Komisji o opracowanie, we współpracy z zainteresowanymi stronami, karty, do której przystąpienia zostaną zaproszeni wszyscy operatorzy internetowi (…)”

Źródło: onet.pl

You may also like...

1 Response

  1. Talco pisze:

    Tragedia!!