FBI stworzyło mapę zbrodni

W każdym mieście są takie rejony, w które lepiej się nie zapuszczać, bez odbezpieczonego AK-47. FBI wspólnie z Google stworzyło taką mapę przestępstw dotyczącą amerykańskich miast.

Federalne Biuro Bezpieczeństwa uruchomiło właśnie zupełnie nową witrynę, na której goście mogą zapoznać się z miejscami popełnionych niedawno przestępstw, narzuconych na siatkę ulic. Strona opiera się na Google Maps, a więc pozwala dokładnie określić miejsca, w których niedawno miał miejsce jakiś napad na bank, lub inny incydent.Dodatkowo na stronie znajdują się zdjęcia poszukiwanych przestępców wraz z fizycznym opisem, a także informacje o pseudonimach rabusiów, wykorzystanej przez nich broni oraz innych wskazówkach, które pozwolą ich odnaleźć.

FBI ma nadzieję, że dzięki nowej stronie uda się lepiej chronić obywateli przed przemocą i napadami.

Źródło: Fbi.gov

You may also like...