Nasze DNA może zmienić się w dysk twardy

Naukowcy z Northwestern University pracują nad metodą przekształcenia naszego DNA w dysk twardy. Pozwoli to przechowywać ogromne ilości informacji, bezpośrednio w naszym ciele.

Specjaliści z całego świata od wielu lat pracują nad nowymi sposobami przechowywania informacji. Jednym z obiecujących projektów było wykorzystanie kryształów kwarcu jako nośnika danych. Technologia pozwoliłaby przechowywać informacje przez wiele lat, lecz jej pojemność nie była zbyt duża.

Niewykluczone, że znacznie lepszym nośnikiem danych będzie nasze DNA. Naukowcy z Northwestern University twierdzą, że w przyszłości każdy dysk twardy może zostać zastąpiony niewielką ilością DNA.

Wydajność DNA w zakresie przechowywania danych od lat jest przedmiotem badań. Wielu naukowców zajmuje się poszukiwaniem potencjalnych przełomów w technologii biodetekcji i zapisu biologicznego na potrzeby cyfrowego przechowywania danych nowej generacji. Dotychczasowe osiągnięcia na tym polu nie były jednak zbyt duże. Naukowcy nie byli bowiem w stanie przezwyciężyć problemów uniemożliwiających skalowanie technologii.

Badacze z Northwestern University opracowali jednak zupełnie nową metodę zapisywania informacji w DNA. Zapis danych trwa bowiem tylko kilka minut, w przeciwieństwie do godzin lub dni wymaganych w przypadku podobnej technologii.

Przełomem okazał się nowy system enzymatyczny. Syntetyzuje DNA, umożliwiając rejestrowanie szybko zmieniających się sygnałów środowiskowych bezpośrednio w sekwencjach DNA. Dotychczas zapis poza ciałem wymagał syntezy chemicznej, która jest bardzo powolna. Nowa metoda zapisuje informacje w DNA za pomocą enzymu do syntezy DNA, którym można bezpośrednio manipulować. Ponadto enzym umożliwia ekspresję białka z wyprzedzeniem, umożliwiając ciągłe przechowywanie informacji.

Odkrycie umożliwi naukowcom badającym mózg umieszczenie rejestratorów we wszystkich komórkach w mózgu, umożliwiając mapowanie odpowiedzi na bodźce wewnątrz mózgu z rozdzielczością jednokomórkową. Naukowcy są przekonani, że system może być użyteczny dla długoterminowych zastosowań danych archiwalnych, które należy odczytać tylko w przypadku wystąpienia incydentu.

dysk twardy

Źródło

You may also like...