Do więzienia za ściągnięcie sim-locka z telefonu

Przez lata producenci smartfonów usiłowali walczyć z procederem obchodzenia zabezpieczeń sprzętu, czyli tzw. jailbreak’u oraz ściągnięcie sim-locka. Dotychczas nie wiązało się to jednak z żadnymi konsekwencjami, lecz w przyszłości sytuacja ulegnie diametralnej zmianie.

Amerykańskie Biuro Patentowe oraz Biblioteka Kongresu, chcą wprowadzić zmiany do ustawy Digital Millennium Copyright, która całkowicie zakazywałaby obchodzenia zabezpieczeń telefonu. Całkowicie, to znaczy, że za złamanie zakazu groziłaby grzywna od 2,500 do 500,000 dolarów, a w niektórych przypadkach nawet więzienie!Warto wyjaśnić, że taka blokada telefonu nie tylko odbiera konsumentom możliwość przejścia do innego operatora, ale również pozwala korzystać z oprogramowania homebrew, którego nie dopuszcza operator, lub producent urządzenia.

Nowe regulacje prawne krytykuje witryna iFixit.com, dostarczająca użytkownikom instrukcji oraz narzędzi do samodzielnej naprawy swych telefonów. Ich zdaniem, dla wielu użytkowników odblokowanie telefonu jest koniecznością, dającą im swobodę wykorzystywania sprzętu. Jej zdaniem nowe regulacje prawne godzą w prawa do własności, a konsument praktycznie jest chwytany w pułapkę operatora.

Prawo krytykuje również Rebecca Jeschke, analityk Electronic Frontier Foundation, która uważa, że użytkownik powinien mieć prawo do odblokowania telefonu, natomiast regulacje prawne powinny walczyć z naruszaniem praw autorskich. Tymczasem nowa propozycja uniemożliwia użytkownikowi pełne wykorzystanie zakupionego przez siebie sprzętu.

Co może grozić konsumentowi, który nowe prawo zlekceważy? Oczywiście kara i to bardzo sroga.

Naruszenie DMCA (czyli odblokowanie telefonu), może skutkować cywilnym pozwem sądowym, a jeśli czynność ta zostanie wykonana do celów komercyjnych, zostanie to uznane jako przestępstwo i tak też będzie ścigane.” – wyjaśnia Brad Shear, waszyngtoński prawnik i blogger, będący ekspertem od nowoczesnych technologii oraz mediów społecznościwych. “Operator może domagać się odszkodowania oraz pokrycia kosztów pracy biegłych.”

W przypadku osób prywatnych, najwyższą grzywną, która może zostać zasądzona w procesie cywilnym, będzie 2,500 USD. Natomiast jeśli proceder ten zostanie wykorzystany w celach komercyjnych, np. przez sprzedawcę telefonów, wówczas grzywna może wynieść nawet 500,000 dolarów. W najgorszym wypadku sprzedawcę czeka więzienie. Jeśli nowa ustawa przejdzie, jej skutki dla rynku telefonii komórkowej mogą być opłakane. Nikt nie będzie kupował telefonów u operatorów, mając świadomość, że nie będzie mógł zmienić dostawcy usług.

Źródło: Dailymail.co.uk

You may also like...